Telefoon

T. 050 534 83 30

Email

info@vanbrederode.nl

Website

www.vanbrederode.nl

Whatsapp

T. 06 26 26 80 60

Whatsapp schade

T. 06 53 27 53 52

Bezoekadres

Rijksstraatweg 18
9752 AD Haren (GN)

Postadres

Postbus 126
9756 AC Haren (GN)

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag
8:30 - 17:30

Wat je vraag ook is...

“Volgende week worden 16 zonnepanelen op mijn dak geïnstalleerd, willen jullie mijn verzekering hierop aanpassen?”

“Ik koop een vanavond een andere auto, willen jullie deze in voorlopige dekking nemen en mij een bevestiging sturen?”

“Ik probeer mijn vaste lasten omlaag te krijgen. Willen jullie voor mij berekenen op welke verzekeringen ik kan besparen?”

Neem contact met ons op
Heb je een vraag, wil je iets bespreken of wil je wat doorgeven? Laat het ons weten via onderstaand formulier. Je kunt ook eenvoudig contact met ons zoeken door ons whatsapp nummer te gebruiken of te bellen tijdens kantooruren.

Aanvullende informatie

Wij respecteren je privacy en doen er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Privacyverklaring
In deze privacyverklaring kun je lezen hoe wij omgaan met je gegevens.

Je persoonsgegevens
Om je goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij jouw situatie passen, gaan wij met je in gesprek. In dit gesprek stellen wij je verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op je kennis van en ervaring met financiële diensten, je financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, je wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en je bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel je wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met je gegevens om
Met de gegevens die wij van je ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Documenten
In de volgende documenten is beschreven hoe een en ander is vastgelegd;

Privacy-kaart
Inhoud: Hier staat in het kort beschreven hoe wij met je gegevens omgaan.

Privacy-statement
Inhoud: Hier staat uitgebreid beschreven hoe wij met je gegevens omgaan.

Privacy-verklaring werkgever
Inhoud: Waarom wij geen verwerkersovereenkomst met een werkgever nodig hebben.

Algemene Voorwaarden

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstenwijzer – Schade

Dienstenwijzer – Vermogen