Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken. U heeft dan geen of minder inkomen. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandig ondernemers gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen als zij arbeidsongeschikt worden. Dat kan met een individuele arbeidsongeschiktheids-verzekering (AOV).

Voor wie?

De AOV is een verzekering voor ondernemers. Hieronder vallen ook:

► Directeur-grootaandeelhouders (DGA’s);

► Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers);

► Vrije beroepsbeoefenaren.

Premie

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

► Uw leeftijd;

► Uw beroep;

► De gekozen wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt;

► Verhogingen van de uitkering tussendoor;

► De maximale duur van de uitkering;

► De hoogte van het verzekerde bedrag;

► De hoogte van de uitkeringsdempel;

► De manier waarop u voor arbeidsongeschiktheid bent verzekerd.

Welke risico's zijn verzekerd?

Als u arbeidsongeschikt wordt, bent u met een AOV verzekerd van een uitkering. Wat u precies verzekert, kiest u zelf. Bijvoorbeeld:

 

Welk bedrag verzekert u?

De hoogte van het bedrag dat u kunt verzekeren, hangt af van uw inkomen. Of als u startend ondernemer bent, van het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen. Wilt u altijd een uitkering bij arbeidsongeschiktheid? Kies dan voor een ‘Sommenverzekering’. Deze verzekering keert een afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt wordt. U krijgt dit bedrag ook als uw inkomen niet achteruit is gegaan.

 

Wilt u alleen een uitkering als uw inkomen door arbeidsongeschiktheid achteruitgaat?

Kies dan voor een ‘Schadeverzekering’. Deze verzekering vergoedt de schade die u lijdt wanneer het verzekerde risico zich voordoet.

 

Na hoeveel dagen wilt u een uitkering krijgen?

Dit heet wachttijd. U kiest voor een wachttijd van minimaal 14 dagen en maximaal 52 weken.

 

Tot wanneer wilt u dat de uitkering doorloopt?

U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt bent volgens de voorwaarden van uw verzekering. Maar de uitkering stopt uiterlijk op de eindleeftijd die u met uw verzekeraar afspreekt.

 

Vanaf welk percentage van arbeidsongeschiktheid wilt u een uitkering krijgen?

Dit hangt af van de uitkeringsdrempel die u kiest. Meestal krijgt u een uitkering als u ten minste 25 procent arbeidsongeschikt bent. Vaak kunt u ook een hogere uitkeringsdrempel kiezen. Uw premie wordt dan lager.

 

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop u arbeidsongeschikt bent geworden.

 

 

Medische keuring?

Advieskosten

Voor deze verzekering geldt een advies in de zin van de WFT. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Voor deze verzekering vult u een vragenlijst in. Dit heet een gezondheidsverklaring. Vaak is dit voldoende. Als de gezondheidsverklaring daartoe aanleiding geeft, kan de verzekeraar extra medische gegevens opvragen. Ook kan de verzekeraar een medisch onderzoek door een arts vragen. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. U moet hier dan wel toestemming voor geven.

 

Wie betaalt de keuring?

De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als hij iets anders met u heeft afgesproken.

 

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30