Inboedelverzekering

Waarom is een goede inboedelverzekering belangrijk?

Wat valt onder de dekking van een inboedelverzekering?

 

De inboedelverzekering dekt het verlies of beschadigd raken van de inboedel. Onder inboedel vallen alle zgn. "roerende zaken" die tot de particuliere huishouding behoren voor de verzekeringnemer en/of  gezinsleden.

 

Verschillende dekkingsvormen

Waar moet u rekening mee houden bij het sluiten van een inboedelverzekering?

 

Wat belangrijk is dat alles behalve de allrisk dekking een beperkte lijst met gebeurtenissen bevat. Dus staat een oorzaak er niet bij, dan is het ook niet gedekt.

 

Voorbeeld

Op een extra uitgebreide verzekering is het schade door kapot vallen van een I-pad in huis niet gedekt want dat staat niet in de dekkingsomschrijving. Bij all-risk is het een plotselinge gebeurtenis die schade veroorzaakt en dan wél gedekt.

 

En zoals bij elke verzekering; des te uitgebreider de dekking, des te hoger de premie.

 

Extra dekkingen

Voor de volgende zaken is een maximum vastgesteld, veelal voor de volgende bedragen:

  • Audiovisuele en computerapparatuur € 12.000,=
  • Lijfsieraden € 2.500,=
  • Bijzondere bezittingen € 15.000,=
  • Huurdersbelang € 6.000,=

 

Via de inboedelwaardemeter kunt nagaan welke bezittingen onder welke dekking valt. U kunt de waardemeter hier terugvinden onder "onderhoud".

Vaststellen juiste verzekerde som

Wat is de juiste inboedelwaarde?

 

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag is belangrijk; een te lage verzekerde som leidt tot onderverzekering, wat bij schade een gedeeltelijke uitkering tot gevolg kan hebben. Dit geldt dus ook bij deelschade!

 

Aan de andere kant is het zo dat een te hoge verzekerde som inhoudt dat er teveel premie betaald wordt.

Vaststellen verzekerde som

 

Het vaststellen van de verzekerde som kan eenvoudig via een inboedelwaardemeter.

 

Het vaststellen van de juiste verzekerde som voor uw inboedelverzekering is niet eenvoudig. Feitelijk moet u alles bij langs. Omdat dat ondoenlijk is en verzekeraars bij een schade ook niet geconfronteerd willen worden met nare zaken zoals deel-uitkeringen wegens onderverzekering, is een methode bedacht om een gemiddelde te verzekeren. Daarmee krijgt de verzekeraar genoeg premie binnen om de schade's van iedereen te kunnen betalen en heeft u als klant de garantie dat u altijd voldoende verzekerd bent.

 

De inboedelwaardemeter is gebaseerd op gemiddelden en aan de hand van een puntentelling rolt er een bepaalde verzekerde som uit.  Als die wordt aangehouden, zult u van de verzekeraar altijd 100% van de schade uitgekeerd krijgen, zelfs als de verzekerde som bij een totaal verlies te laag mocht blijken te zijn.

 

Het voorkomt problemen en biedt grote zekerheid. U kunt de waardemeter hier terugvinden onder "onderhoud".

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30