Uw Privacy

Privacyverklaring Financiële Dienstverlening

 

Van Brederode Financieel Adviseurs respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

 

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw financieel adviseur of verzekeringsadviseur van Van Brederode Financieel Adviseurs omgaat met uw gegevens.

 

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke verzekeringen en/of hypothecair krediet bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

 

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

 

Documenten

In de volgende documenten is beschreven hoe een en ander is vastgelegd:


Privacy-kaart

Inhoud: Hier staat in het kort beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.


Privacy-statement

Inhoud: Hier staat uitgebreid beschreven hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Privacy-verklaring werkgever

Inhoud: Waarom wij geen verwerkersovereenkomst met een werkgever nodig hebben.

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-534 83 30

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30