Reis- en annuleringsverzekering

Waarom is een goede reis- /annuleringsverzekering belangrijk?

Reisverzekering

 

De reis- alsmede de annuleringsverzekering behoort tot de groep recreatieverzekeringen.

 

De reisverzekering dekt risico's die tijdens de reis optreden. Het ene deel dekt materiële schade, het andere deel heeft betrekking op vermogensschade. Sommige risico's moeten apart worden verzekerd; denk hierbij aan ski- of  duikvakanties. De activiteiten zijn relatief gevaarlijk, waardoor de kans op repatriëring ook relatief groot is.

 

Annuleringsverzekering

 

De annuleringsverzekering gaat over tot uitkering op het moment dat de verzekerde de reis of verblijf (hotel/recreatiewoning) afzegd of afbreekt. Voorwaarden voor een verzekeringsuitkering liggen o.a. in de sfeer van eigen ziekte of een sterfgeval in de directe familie.

 

Veiligheid

 

Veiligheid tijdens de reis is lastig te beoordelen. Georganiseerd geweld,  zoals bijvoorbeeld oorlogshandelingen, is geen verzekerbaar voorval. Een groot aantal landen is politiek en militair instabiel, waardoor het mogelijk is dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies kan afgeven. Kijk voor een actueel overzicht op:

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen

Doorlopende of kortlopende reisverzekering

 

Op een kortlopende reisverzekering staat de verzekeringsperiode nauwkeurig vastgesteld. Dit in tegenstelling tot de doorlopende reisverzekering. De dekkingsperiode is de periode die ligt tussen het moment dat de verzekerde met of zonder bagage de woning verlaat en eindigt zodra deze weer in de woning terugkeert.

 

De rubrieken binnen de reisverzekering zijn divers en afhankelijk van de betrokken verzekeraar. Naast de hiernaast genoemde rubrieken zijn er ook verschillende dekkingsgebieden.

 

► Nederland

► Europa

(Alle landen binnen Europa, inclusief Madeira, de Canarische Eilanden, de Azoren, Turkije, Baltische staten. Ook alle niet- Europese landen die grenzen aan de Middellandse Zee, zoals Marokko, Tunesië, Algerije, Libië, Egypte, Israël, Libanon en Syrië vallen onder de dekking).

► Werelddekking

Annuleringsverzekering

 

Bij de annuleringsverzekering kan het, net als bij de reisverzekering, gaan om een aflopende verzekering of een doorlopende verzekering. De annuleringsverzekering omvat in feite twee doeleinden:

 

►Een schadevergoeding bij het vooraf niet doogaan van een reis;

►Een schadevergoeding wanneer tijdens de reis een verzekerde gebeurtenis plaatsvindt waardoor de vakantie moet worden afgebroken.

 

De annuleringsverzekering geeft bij een gedekt voorval een schadevergoeding op basis van het bedrag dat de verzekerde niet van de reisorganisator krijgt terugbetaald. Dit zijn de annuleringskosten. In de voorwaarden van de annuleringsverzekering wordt dan ook bepaald, dat de verzekerde recht heeft op vergoeding van de annuleringskosten.

 

Voorwaarde voor dekking is vaak dat de annuleringsverzekering wordt gesloten binnen een bepaalde periode na het boeken van de reis (vaak één of twee weken).

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30