WGA Hiaat

Wat is een WGA Hiaat voorziening precies?

De collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) zorgt voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer die een wettelijke WGA-vervolguitkering krijgt.

 

Een WIA-uitkering

Uw werknemer is voor ten minste 35 procent arbeidsongeschikt. Dan krijgt hij meestal een WIA-uitkering. Dit kan zijn een IVA-uitkering, of een WGA-uitkering. In het begin krijgt hij meestal een aanvulling op zijn loon tot 70 of 75 procent van zijn oude loon. Hoe lang een werknemer een WGA-uitkering krijgt, hangt af van het aantal jaren dat hij heeft gewerkt voordat hij arbeidsongeschikt werd. Dit heet arbeidsverleden. Als de werknemer na deze periode tussen de 35 en 80 procent arbeidsongeschikt is, krijgt hij een ander soort uitkering:

 

Verdient hij meer dan 50 procent van wat hij nog kan verdienen? Dan krijgt hij een WGAloonaanvullingsuitkering

Verdient hij minder dan 50 procent van wat hij nog kan verdienen? Dan krijgt hij een WGAvervolguitkering

 

Wat is een WGA-vervolguitkering?

De WGA-vervolguitkering is een percentage van het minimumloon vermenigvuldigd met het percentage dat de werknemer arbeidsongeschikt is. Als uw werknemer een WGAvervolguitkering krijgt, betekent dit een forse teruggang in het inkomen. De collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) zorgt in dit geval voor een aanvulling op zijn inkomen.

 

Wat is het sv-loon?

De overheid berekent de WGA-uitkering over het sv-loon. Is het loon van uw werknemer hoger dan dit sv-loon? Dan krijgt hij over het deel van het loon boven deze loongrens, geen uitkering. Ook de uitkering uit de collectieve WGA-Hiaatverzekering (basisvariant) wordt berekend over het sv-loon. Het deel van het loon bóven de sv-loongrens kunt u op een andere manier verzekeren. Lees hiervoor de productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

 

Voor wie?

De collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) is voor werkgevers die hun werknemers willen verzekeren tegen een terugval in het inkomen als ze gedeeltelijk arbeidsongeschikt

worden.

Welke risico's zijn verzekerd?

Met een WGA-hiaatverzekering (basisvariant) krijgt een werknemer die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt is, een aanvulling op de wettelijke WGA-vervolguitkering. De verzekeraar vult het inkomen van de werknemer aan tot 70 procent keer het arbeidsongeschiktheidspercentage keer het oude loon. Dit loon mag niet meer zijn dan het maximumloon, ofwel sv-loon.

 

Niet-verzekerde risico’s

In sommige gevallen krijgt uw werknemer geen uitkering, terwijl hij wel arbeidsongeschikt is. Meestal heeft dit te maken met de manier waarop hij arbeidsongeschikt is geworden. Bijvoorbeeld door terrorisme of molest.

 

Krijgen mijn werknemers een medische keuring?

Uw werknemers worden voor deze verzekering niet medisch gekeurd.

 

Hoe hoog is de premie?

Hoeveel premie u betaalt, hangt onder andere af van:

Het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek?

De lonen van uw werknemers;

De leeftijd van uw werknemers;

Het aantal werknemers dat al eerder arbeidsongeschikt werd.

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30