Woonhuisverzekering

Waarom is een goede woonhuisverzekering belangrijk?

Als u eigenaar van een woning bent is het verstandig een goede woonhuisverzekering (ookwel "opstalverzekering") af te sluiten. Uw woning is namelijk het onderpand op uw hypotheek. Om die reden wordt het sluiten van een verzekering  verplicht door de hypotheekverstrekker.

 

Met een opstalverzekering verzekerd u de woning tegen allerlei verschillende soorten schades, zoals veroorzaakt door brand-, storm- of  waterschade.

 

Wat wordt bedoelt met een opstalverzekering?

Kort gezegd valt het huis en alles wat met het huis verbonden is onder de noemer "opstal". Dus het gebouw bestaande uit de muren, het dak en toebehoren. Verder alles wat aan het huis verbonden is, zoals  ook schuurtjes, afzettingen en omheiningen.

 

De totale verzekerde som moet gelijk zijn aan werkelijke kosten van herbouw. Dit bedrag wijkt vaak af van de aan-/verkoopwaarde van de woning.

Vaststellen verzekerde som

Het vaststellen van de verzekerde som kan op twee manieren:

 

► Taxatie door een deskundige

► De herbouwwaardemeter

 

Herbouwwaardemeter

Bij reguliere woonhuizen wordt vaak gebruik gemaakt van de herbouwwaardemeter. Via de waardemeter kunt u op een redelijk eenvoudige wijze de bouwkosten per kubieke meter voor het betreffende type woonhuis vaststellen. In deze prijs zijn alle onderdelen van het woonhuis begrepen, zoals de cv-installatie, de badkamer, het toilet, de vertrekken, enzovoort.

 

Door die prijs per kubieke meter te combineren met de inhoud van het woonhuis kan een verantwoorde verzekerde som worden vastgesteld.

Herbouwwaarde - hoe weet u zeker of uw woning goed verzekerd is?

Wat is de herbouwwaarde?

De herbouwwaardemeter is de maatstaf die wordt gehanteerd voor het te bepalen verzekerde bedrag bij woonhuizen. Dit is dus het bedrag wat nodig is om hetzelfde gebouw met dezelfde bestemming op dezelfde plaats te herbouwen.

 

Het vaststellen van het juiste verzekerde bedrag is belangrijk; een te lage verzekerde som leidt tot onderverzekering, wat bij schade een gedeeltelijke uitkering tot gevolg kan hebben. Dit geldt ook voor deelschades!

 

Aan de andere kant is het zo dat een te hoge verzekerde som inhoudt dat er teveel premie betaald wordt.

 

Aanpassen na een verbouwing

Als er na het vaststellen van het verzekerde bedrag verbouwingen plaatsvinden, moet de verzekerde som som opnieuw worden bekeken.

 

Aanpassing is bij interne verbouwingen meestal niet nodig. Een aanbouw heeft echter wel gevolgen voor de verzekerde som. De inhoud wordt hierdoor immers groter.

Schade aan uw woning

Schade aan uw woning kan erg vervelend zijn. Laat u daarom informeren omtrent een juiste verzekeringsdekking, de verschillende maatschappijen en opties, en welke verzekering bij uw woning en woonsituatie past.

 

Zo kunt u er zeker van zijn dat u de zaken goed geregeld heeft op het moment dat u de verzekering nodig heeft.

Van Brederode Financieel Adviseurs

Over ons

Contact

 

Producten

Verzekeringen

Hypotheken

Direct contact

 

Heeft u vragen, hulp nodig en/of wilt u direct persoonlijk advies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op

 

T. 050-5348330

E. info@vanbrederode.nl

 

Contact

Ga naar onze contactpagina voor meer informatie.

 

Openingstijden

Elke werkdag - 08:30 en 17:30